tech2.dk

tech2 IVS’ Cookiepolitik

....På dette website bruger vi cookies til måling af brugere og til reklameformål. Cookies er små tekstfiler, som et websted placerer i din browser på din computer, tablet eller mobiltelefon. Vi anvender cookies for at gøre det nemmere at bruge hjemmesiden, forbedre visningen og brugeroplevelsen og for at øge relevansen af det materiale, der vises på hjemmesiden. Vi sporer, hvor ofte du besøger siden.

De oplysninger, som vi indsamler, er anonyme og bruges ikke til at identificere dig individuelt, medmindre du udleverer dine oplysninger til os ved at udfylde en formular eller gennem en anden af webstedets funktioner.

Når personoplysninger indsamles af tech2 IVS, falder den slags indsamling ind under vores Privatlivspolitik, som er tilgængelig her. ..On this website, we use cookies for measuring users and for advertising purposes. Cookies are small text files that a website places in your browser on your computer, tablet or mobile phone.

 

We use cookies to make it easier to use the website, improve the view and user experience, and to increase the relevance of the material displayed on the website. We track how often you visit the page.

 

The information we collect is anonymous and is not used to identify you individually unless you provide your information to us by filling out a form or through another of the site's features.

When personal data is collected by tech2 IVS, this kind of collection falls under our Privacy Policy, which is available here. ....


....Det sporer vi: ..We track the following: ....

....Medmindre du har indstillet din browser til at afvise cookies, vil vores systemer uddele cookies hver gang du går ind på hjemmesiden. ..Unless you have set up your browser to reject cookies, our systems will distribute cookies every time you enter the website. ....


....Du kan afvise at acceptere cookies ved at aktivere indstillingen i din browser, som lader dig afvise lagring af cookies. Det vil fjerne alle detaljer fra cookien. Hvis du vælger den indstilling, vil der dog muligvis være dele af hjemmesiderne, du ikke har adgang til, eller funktioner, som du ikke vil kunne benytte. ..You can refuse to accept cookies by enabling the setting in your browser, which lets you refuse the storage of cookies. It will remove all details from the cookie. However, if you select that option, there may be parts of the websites you don't have access to or features that you won't be able to use. ....

  

....Vi anvender ingen cookies, der griber forstyrrende ind i oplevelsen af hjemmesiderne, for at indsamle dine personoplysninger. Vi anvender tredjeparts-cookies, som er standard på området, som fx Google Analytics, til at spore din onlineadfærd og for at skaffe os statistiske oplysninger. ..We do not use cookies that interfere with the experience of the websites to collect your personal data. We use third-party cookies that are standard in this area, such as Google Analytics, to track your online behaviour and to obtain statistical information. ....

  

....Vi placerer cookies, som kan sikre at du kan logge automatisk på næste gang du besøger vores hjemmeside og gør det nemmere for dig at bruge hjemmesiden. ..We place cookies to ensure that you can log in automatically the next time you visit our website and make it easier for you to use the website. ....


....Vi gemmer dine cookies i 2 år. ..We store your cookies for 2 years. ....


....Cookies til webstatistikker: ..Cookies for web statistics: ....

....Vi benytter cookies til webstatistikker. Vi bruger dem til at indsamle oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores hjemmeside for at kunne tilpasse hjemmesiden til en kontinuerlig mere brugervenlig oplevelse. Vi måler antallet af besøgende via Google Analytics. Det er kun tech2 IVS der har adgang til de indsamlede data i Google Analytics med undtagelse af den tredje part som tech2 IVS indgår aftale med for med samme formål at tilpasse hjemmesiden mere specifikt til de besøgende. ..We use cookies for web statistics. We use it to collect information about how visitors use our website in order to customize the website to a continuous more user-friendly experience. We measure the number of visitors through Google Analytics. Only tech2 IVS has access to the collected data in Google Analytics with the exception of the third party as tech2 IVS enters into an agreement to adapt the website more specifically to visitors. ....


....Data indsamles anonymt og bruges kun til forbedring af hjemmesiden og ikke til andre formål. De indsamlede data videregives ikke til tredjepart undtaget partnere som tech2 IVS indgår aftaler med om forbedring af hjemmesiden. ..
Data is collected anonymously and is used only for the improvement of the website and not for any other purpose. The collected data is not disclosed to third parties except partners such as tech2 IVS enter into agreements with improving the website. ....

....Vi gemmer dine data i 10 år. ..We store your data for 10 years. ....

  

....Henvisning til tredjeparter: ..Referral to third parties: ....

....Denne hjemmeside indeholder links og knapper, der henviser til tredjeparters hjemmesider. Det kan være Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube. ..This website contains links and buttons referring to third-party websites. It may be Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube. .... 

....Når du klikker på disse links eller knapper, forlader du tech2's’ hjemmeside, og tredjeparter vil være ansvarlige for de oplysninger, der indsamles via cookies. ..When you click on these links or buttons, you leave the tech2 website and third parties will be responsible for the information collected through cookies. ....


....Det kan resultere i, at tredjeparter vil lagre yderligere cookies på din enhed, som vi ingen kontrol har over. Derfor foreslår vi, at du tjekker disse tredjeparters websteder og deres privatlivspolitikker for at søge mere information om deres cookies, og hvordan du håndterer dem. ..This may result in third parties storing additional cookies on your device that we have no control over. Therefore, we suggest that you check these third-party websites and their privacy policies to seek more information about their cookies and how to handle them. ....


....Afmelding: ..
Unsubscribe: ....

Når du bruger www.tech2.dk giver du som standard dit samtykke til at tech2 IVS placerer cookies på din enhed. Hvis du tidligere har tilladt cookies og ønsker at ændre dette eller du ønsker at tillade cookies, skal du gå ind under cookiesindstillinger for at ændre dine præferencer. ..When you use www.tech2.dk you give your consent to tech2 IVS to place cookies on your device by default. If you have previously allowed cookies and wish to change this or you wish to allow cookies, go under cookies settings to change your preferences. ....

  

....Du kan også benytte oplysninger om cookies og privatlivets fred på internettet og muligheden for at organisere dine cookies indstillinger via http://www.youronlinechoices.com. Desuden kan du indstille browserne på alle dine enheder, så du ikke længere modtager cookies når du går ind på vores websites fremover. Du finder vejledning i din internetbrowser under hjælp. ..You can also use information about cookies and privacy on the Internet and the ability to organize your cookies settings through http://www.youronlinechoices.com. In addition, you can set the browsers on all your devices so that you no longer receive cookies when you enter our websites in the future. For instructions on your Internet browser, see help. ....


....Afmelder du cookies, skal du være opmærksom på at du ikke kan benytte alle hjemmesidens funktioner. Desuden kan du muligvis ikke se eller få adgang til dele af hjemmesiden. ..If you opt-out cookies, you should be aware that you cannot use all the features of the website. In addition, you may not be able to view or access parts of the website. ....

....Ændringer: ..Changes: ....

....Vi forbeholder os ret til at ændre denne erklæring om cookies uden forudgående varsel. Den ændrede version viser datoen for de seneste ændringer. Vi anbefaler at du læser vores erklæring om cookies regelmæssigt, så du fortsat er bekendt med eventuelle ændringer. ..We reserve the right to change this Cookie Statement without prior notice. The modified version shows the date of the most recent changes. We recommend that you read our Cookie Statement regularly so that you remain aware of any changes. ....


....Denne erklæring blev senest redigeret den 20. februar 2020..This Declaration was last modified on 2 February 2020. ....


....Kontakt: ..Contact: ....

....Spørgsmål, kommentarer omkring denne politik er velkomne og bedes rettes til tech2@tech2.dk ..Questions, comments about this policy are welcome and can be addressed to tech2@tech2.dk ....