tech2.dk

Senior Backend Udvikler

20.01.20 17:29:01 By Seth Storm


Udvikler løsninger i . Net, C# & VB.Net. fra koncept til færdig kode. Sikrer den røde tråd mellem arkitektur, systemdesign og udvikling. Planlægger, implementerer og eksekverer software tests både internt og eksternt


Styrker .Net, C#, VB.Net., Azure, AWS, SQL, TFS, VSTS & Azure DevOps    


Industrierfaring Finans & Retail

Uddannelse Datamatiker

Reference 2064
IT-Talentkontakt
....Navn..Name....*
E-mail*
....Mobil..Phone....*
It-talent URL