tech2.dk
Lead advanced  data analyst, som kan finde værdi i komplicerede datasæt og omsætte det til koncepter og produkter, der hurtigt markedstestes med prototyper. Erfaring med at øge salget via AI.

Styrker  DAX, R, PowerBI, Microsoft Flows, Stakeholder Management, Scrum, Lean Start Up, Machine L...
17.01.20 16:14:32 - Comment(s)

Analytisk data scientist kan identificere, hvor machine learning kan bruges til at belyse blandt andet finansiel risiko. Kan udvikle analyser og prædikative modeller til forretningen, der viser handlingsmønster.


Styrker Finansiel Riskoanalyser, R, Python, Machine Learning, Statistik, F...

17.01.20 16:00:07 - Comment(s)