tech2.dk

Kan implementere hele SAP projekter fra hands on konfiguration til ledelse af projekter. Kan identificere Legacy systemer og skabe Master Data Landscape dokument og teste LSMW data integration. Erfaring som tech lead, teknisk arkitekt og SAP IT manager. 


Styrker PP, PM, MM, FI, CO 


Indu...

04.02.20 16:54:16 - Comment(s)

Business orienteret Program og Project Manager med 30 års erfaring fra IT-projekter. Har betydelig erfaring og indsigt i komplekse IT-udviklingsprojekter, forandringsprojekter og data integrationsprojekter. 


Styrker Change...

04.02.20 14:08:19 - Comment(s)

Kan optimere forretningens Big Data område med Azure Data Lake, Azure IoT suite, Azure Event Hubs, Azure Data Factory løsninger. Erfaring med at strømligne de datadrevne og kundevendte løsninger. Sikrer governance på data-pipelines, samt overvågning. Designer enterpriseløsninger, der mulig...

27.01.20 17:39:41 - Comment(s)

Designer og implementerer nye løsninger i Azure, herunder hele udviklingsfasen og test af løsningen. Kan udvikle cost og performance analyseværktøjer og sikre planlagt katastrofe recovery. Har fokus på at lave hybride løsninger eller rene Azure løsninger.


Styrker Hybride Netværk, IAAS, PAAS, Clu...

27.01.20 17:11:31 - Comment(s)

Erfaring med at oprette datacentre. Kan sikre drift og vedligeholdelse af on-prem datacenter og Azure Cloud. Sørger for integration med interne og eksterne systemer via Poweshell scripting. Udvikler custom onboarding/offboarding løsninger. Erfaren i løsningsdesign og planlægning af Azure.


Styrker Azu...

27.01.20 16:44:31 - Comment(s)

Udfører databaserede markedsanalyser herunder  statististiske analyser & matematisk modellering. Erfaring med machine learning både supervised og unsupervised. Visualiserer data således alle kan forstå og bruge dem. Leverer på projekter og deadlines.

20.01.20 18:56:36 - Comment(s)

Udvikler & supporterer SAP Business Warehouse backend og frontend værktøjer. Udarbejder løsningsdesign, datamodeller samt implementerer BI budget løsninger i BPC & BI-IP.  Underviser superbrugere og slutbrugere i rapporteringsløsninger

20.01.20 18:28:31 - Comment(s)

Udvikler løsninger i . Net, C# & VB.Net. fra koncept til færdig kode. Sikrer den røde tråd mellem arkitektur, systemdesign og udvikling. Planlægger, implementerer og eksekverer software tests både internt og eksternt


Styrker .Net, C#, VB.Net., Azure, AWS, SQL, TFS, VSTS & Azure DevO...

20.01.20 17:29:01 - Comment(s)
Lead advanced  data analyst, som kan finde værdi i komplicerede datasæt og omsætte det til koncepter og produkter, der hurtigt markedstestes med prototyper. Erfaring med at øge salget via AI.

Styrker  DAX, R, PowerBI, Microsoft Flows, Stakeholder Management, Scrum, Lean Start Up, Machine Le...
17.01.20 16:14:32 - Comment(s)

Senior SAP/ERP konsulent og projektleder, som har arbejdet med SAP siden 1990. Lead, implementering og udvikling af SAP iPPE & DIMP herunder Superdense. Bla. erfaring som test team lead retail solution


Styrker SAP MM, SAP SD, SAP PM, SAP SCM, SAP SRM, SAP PLM, SAP IPPE, EWM, WM


Industrierfaring Of...

16.01.20 16:32:19 - Comment(s)